Uudised Jäätmeinfo Veeinfo Õhuinfo Loouskaitse Õigusaktid Kontaktid
 
 
 
 
Uudised


15. augutil 2005. a jõustus Tartus uus jäätmehoolduseeskiri

Jäätmehoolduseeskirjas on põhjalikumalt käsitletud jäätmete sorteeritud kogumist, esmakordselt sätestatakse ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise ning tervishoiu- ja veterinaarjäätmete käitlemise kord.

15. augutil 2005. a jõustus Tartus uus jäätmehoolduseeskiri (interneti aadress http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2005060900112).
Kehtivuse kaotab 2000. aastal vastu võetud jäätmehoolduseeskiri.
Jäätmehoolduseeskirjas on põhjalikumalt käsitletud jäätmete sorteeritud kogumist, esmakordselt sätestatakse ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise ning tervishoiu- ja veterinaarjäätmete käitlemise kord.
Jäätmehoolduseeskiri karmistab nõuded prügikastide tühjendamise osas – alates 15. augustist tuleb segaolmejäätmete prügikaste tühjendada vähemalt üks kord kuus. Kümne ja enama korteriga elamute korral tuleb prügikaste tühjendada mitte harvemini kui kaks korda kuus.
Garaazide omanikud peavad paigutama garaazis tekkivad jäätmed garaazis paiknevasse kogumismahutisse. Garaaziühistu olemasolu korral on lubatud ühise kogumismahuti kasutamine.

Elanikel, kes soovivad osta kasutatud konteinereid, palutakse pöörduda OÜ Tormolen poole (tel 51 86 270) või minna tööpäevadel kl 9 – 15 aadressil Peetri 33.
Konteinerid on pärit Tartu sõpruslinnast Zutphenist, 140 liitrised konteinerid maksavad 125 krooni, 240 liitrised konteinerid maksavad 140 krooni.

Alates 15. augustist on Tartu elanikel võimalik keskkonnajaamas aadressil Tähe 108 tasuta üle anda kodumajapidamises tekkivad elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (telekad, arvutid, föönid, tolmuimejad jms). Keskkonnajaam on avatud esmaspäevast reedeni kl 12 – 18, laupäeviti kl 10 – 16.

Info tel 736 1248, 736 1273

16-08-2005


Tagasi arhiivi