Uudised Jäätmeinfo Veeinfo Õhuinfo Loouskaitse Õigusaktid Kontaktid
 
 
 
 
Uudised


Pakendite taaskasutamissüsteem jõustus 1. maist

Alates 1. maist jõustuvad kaks olulist 2004 a. Pakendiseaduse nõuet. Õlle-, lahja alkoholi ja karastusjoogi pakenditele rakendub tagatisraha. Kõikidele teistele müügipakenditele jõustub müüjate kohustus selliste pakendijäätmete tagasivõtuks.

Seega rakenduvad kaks erinevat pakendi tagastamise ja taaskasutamise süsteemi: nimetatud joogipakendite tagatisraha süsteem ja teiste müügipakendite kogumissüsteem (alates leiva kilekotist, piimapakist kuni arvuti või külmkapi pakendini).

Alates 1. maist saab tarbija tagatisrahaga maksustatud joogipakendi tagastada kauplusesse, kust ta selle ostis või teise sarnast kaupa müüvasse poodi. Müüjatel on kohustus võtta pakend tagasi ja maksta tarbijale tagatisraha pakendi eest, mis on märgistatud vastava embleemiga. Tagatisraha märgisega varustatud pakendite ostmisel on tarbija juba pakendi eest eraldi maksnud ja saab selle raha pakendi tagastamisel tagasi. Seega ei tasu koguda muid joogipakendeid, lootuses nende eest tagatisraha saada. Kehtib põhimõte - tagatisraha makstakse välja sellise pakendi eest, mille eest tarbija on maksnud, ehk märgistatud pakendite eest. Tagastatavad pakendid peavad olema oma esialgsel kujul, et märgis ja triipkood oleksid selgelt loetavad. Kokkupressitud pakendite eest ei ole võimalik tagatisraha maksta.

Müügikohtadel on õigus tagatisraha pakendi tagasivõtu kohustus üle anda teisele vahetus läheduses paiknevale müügikohale.

Kogu muu müügipakendi jäätmete kogumine toimub kas müügikohtades või Pakendiseaduse alusel akrediteeritud üleriigiliselt toimivate pakendiorganisatsioonide kaudu. Müüjad ei ole kohustatud tagasi võtma müügipakendit, kui sellel on akrediteeritud pakendiorganisatsiooni märk. Müügipakendi jäätmete tagastamine on tarbijale tasuta.

Keskkonnaminister on akrediteerinud joogipakendi tagatisraha organisatsioonina OÜ Eesti Pandipakendi (www.eestipandipakend.ee). Muude müügipakendite ehk nn multimaterjali organisatsioonidena on akrediteeritud MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO, www.eto.ee) ja MTÜ Eesti Pakendiringlus (www.pakendiringlus.ee).

Nii teatud joogipakendite tagatisraha kui ka üldine muu müügipakendi tagasivõtu kohustus hakkavad kehtima 1 maist 2005. Tagatisraha osas on üleminekuaeg 1. augustini 2005, s.t. selle ajani võib müüa veel ka ilma tagatisraha märgiseta joogitooteid.


04-05-2005


Tagasi arhiivi