Uudised Jäätmeinfo Veeinfo Õhuinfo Loouskaitse Õigusaktid Kontaktid
 
 
 
 
Uudised


1. märtsist 2005 jõustub Tarbijatelt kõlbmatute ravimite üldapteegis ja veterinaarapteegis vastuvõtmise ja hävitamisele suunamise kord

Määrus reguleerib üldapteegis ja veterinaarapteegis tarbijatelt ravimite, mis ei vasta kvaliteedinõuetele, mille kõlblikkuse aeg on lõppenud, mille kasutamine on Eestis keelustatud või mis mõnel muul põhjusel ei leia sihipärast kasutamist hävitamiseks vastuvõtmist ja kõlbmatute ravimite hävitamisele suunamist ning nimetatud tegevustega seotud ravimite säilitamist, arvestust ja dokumentatsiooni säilitamist.


23-02-2005


  • Loe lähemalt: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=854425


  • Tagasi arhiivi