Uudised Jäätmeinfo Veeinfo Õhuinfo Loouskaitse Õigusaktid Kontaktid
 
 
 
 
Uudised


Kinnitati Tartu jäätmekava

Tartu linna volikogu kinnitas 18.11.2004 Tartu linna jäätmekava 2005-2009, mis analüüsib jäätmemajanduse hetkeolukorda, toob välja valdkonna peamised probleemid ning püstitab jäätmemajanduse arendamiseks vajalikud eesmärgid ja tegevuskava.


19-11-2004


  • Loe lähemalt: http://hlp.city.ee/cms/doc/Tartujaatmekava.doc


  • Tagasi arhiivi