Uudised Jäätmeinfo Veeinfo Õhuinfo Loouskaitse Õigusaktid Kontaktid
 
 
 
 

Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond

Raekoja plats 3 Tartu 51003
Tel: 736 1270
Faks 736 1240
lmo@raad.tartu.ee
http://info.raad.tartu.ee/tootajad.nsf/web/osakonnad/lmo

Juhataja: Rein Haak
Raekoja plats 3 II k tuba 206
Telef. 736 1125;
516 7258
Rein.Haak@raad.tartu.ee

Juhataja asetäitja: Mati Raamat
Raekoja plats 3 II k tuba 206
Telef. 736 1271;
507 9650
Mati.Raamat@raad.tartu.ee

Keskkonnateenistus

Juhataja Ülle Mauer
Raekoja plats 3 II k tuba 203
Tel: 736 1248
Ülle.Mauer@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND: Üldküsimused, jäätmekäitlus, keskkonnakaitse

Spetsialist Juhan Voolaid
Raekoja plats 3 II k tuba 201
Tel: 736 1273
Juhan.Voolaid@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND: Välisõhu kaitse ja ettevõtete jäätmekäitluse küsimused.

Peaspetsialist Helve Arukask
Raekoja plats 3 II k tuba 201
Tel: 736 1272
Helve.Arukask@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND: Vee kasutamise ja kaitse küsimused. Ehitusprojektide kooskõlastamine. Jäätmeload, välisõhu saasteload.

Linnapuhastusteenistus

Juhataja Madis Tammeorg
Raekoja plats 3 II k tuba 211 Tel: 736 1267, 503 7215
Madis.Tammeorg@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND: Linna heakorraküsimused. Tänavate, väljakute, treppide ja sildade hoolduse korraldamine. Koerte ja kasside arvestuse (registreerimise) ning hulkuvate koerte ja kasside püüdmise korraldamine.

Peaspetsialist Tarmo Teder
Raekoja plats 3 II k tuba 209
telefon: 736 1108, 517 0990
Tarmo.Teder@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND: Linna üldise heakorra kontroll. Heakorraeeskirjade rikkujate trahvimine.

Spetsialist Ülle Neeme
Raekoja plats 3, IIkorrus, tuba 209
Telefon: 736 1109, 517 0991
Ulle.Neeme@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:
Linna üldise heakorra kontroll. Heakorraeeskirjade rikkujate trahvimine.


Spetsialist Hele Kallion
Raekoja plats 3 II k tuba 209
Tel: 736 1279, 518 5407
Hele.Kallion@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND: Linna üldise heakorra kontroll. Heakorraeeskirjade rikkujate trahvimine.

Spetsialist Hedi Vahesaar
Raekoja plats 3 II k tuba 209
Tel: 736 1269, 504 2807
Hedi.Vahesaar@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Elanikkonna jäätmekäitluse küsimused

Haljastusteenistus
Juhataja Andres Pool
Raekoja plats 3 II k tuba 214
Tel: 736 1286; 502 7891
Andres.Pool@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND: Linna haljastuse ning kalmistutega seotud probleemid.

Spetsialist Inga Kiudorf
Raekoja plats 3 II k tuba 215
Tel: 736 1290; 5342 2190
Inga.Kiudorf@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND: Emajõe vasakkalda ja linnapiiri vahelise ala haljastusega seotud probleemid.

Peaspetsialist Eda Põldma
Raekoja plats 3 II k tuba 215
Tel: 736 1229; 510 1969
Eda.Poldma@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND: Emajõe paremkalda ja linnapiiri vahelise ala haljastusega seotud probleemid.

Spetsialist-dendroloog Silver Urbas
Raekoja plats 3 II k tuba 216
Tel: 736 1154; 514 6920
Silver.Urbas@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Raielubade väljastamine, dendroloogiline konsultatsioon.

Eesti Roheline Liikumine
Aadress: Tartu, 51005, Tiigi 8-24
Telefon: 742 2532
Faks: 742 2084
info@roheline.ee
http://www.roheline.ee

Eestimaa Looduse Fond
Aadress: Riia 185A, Tartu
Postkast: Pk 245, Tartu 50002
Tel: 742 8443
Faks: 742 8166
elf@elfond.ee

Keskkonnainspektsioon
Aleksandri 14  
51004 Tartu  
Telefon 734 0035, faks 734 0035 
http://www.kki.ee

Tartu Keskkonnahariduse Keskuse
LOODUS- JA KESKKONNAINFO PUNKT
Kompanii 10 II korrus, Tartu
E – R, kella 10 – 14
INFO: 736 6120
info@teec.ee
http://www.teec.ee

Aitame leida informatsiooni järgnevatel teemadel:

* LOODUSKAITSE (kaitsealad, liigikaitse);
* KESKKONNAKAITSE (jäätmed, korduvkasutus ja taastootmine, vesi, õhk jne);
* TURISM JA MATKAMINE (matkarajad, õpperajad);
* LINNALOODUS
* jne

Korraldame infopäevi ja koolitusi.


Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Keskkonnateenistus
Linnapuhastus-
teenistus
Muud organisatsioonid