Uudised Jäätmeinfo Veeinfo Õhuinfo Loouskaitse Õigusaktid Kontaktid
 
 
 
 
Jäätmeinfo

Tartu Linnavolikogu 30.06.2005 määrus nr 118 "Korraldatud jäätmevedu Tartu linnas"
http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2005063000118

Tartu Linnavolikogu 09.06.2005 määrus nr 113 "Tartu linna jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimääruse kinnitamine"
http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2005060900113

Jäätmehoolduseeskiri
http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2005060900112

Tartu Linnavolikogu 18.11.2004 määrus nr 88 "Tartu linna jäätmekava 2005 - 2009 kinnitamine"
http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/VOLM2004111800088


Tartu Linna jäätmekava aastateks 2005 -2009
Käesoleva jäätmekava eesmärgiks on määratleda Tartu linna jäätmehoolde alased arengusuunad järgnevateks aastateks. Kava on koostatud juhindudes üleriigilisest jäätmekavast ja maakonna jäätmekavast ning arvestades seadusandlusest tulenevate kohustustega. Jäätmekava kirjeldab ning analüüsib Tartu jäätmemajanduse hetkeolukorda ja toob välja Tartu jäätmemajanduse probleemid. Lisaks sellele püstitatab jäätmekava Tartu jäätmehoolde eesmärgid aastateks 2005-2009 ning esitatab eesmärkide teostamise tegevuskava.

  
Olmeprügist ohtlike jäätmete kõrvaldamise eesmärgil ning nende käitlemiseks eraldi üldisest jäätmevoost viis AS Epler & Lorenz Tartu Linnavalitsuse Linnamajandusosakonna tellimusel Tartu linnas läbi elanikelt ohtlike jäätmete kogumise, mis toimus 23. aprillil 2005. a.

JÄÄTMEKÄITLUSEST TARTUS

Eestis reguleerib jäätmete kogumist, sorteerimist, taaskasutamist ja kõrvaldamist jäätmeseadus. Sellest lähtub ka Tartu linna jäätmehoolduseeskiru.

Taaskasutamiseks võetakse Tartus elanikelt vastu:
 • vanapaberit ja pappi;
 • klaastaarat;
 • plastpudeleid;
 • kilet;
 • vanametalli;
 • vanu mööbliesemeid ja kodumasinaid.


Plast-, klaas- ja metallpakendit  võetakse vastu ka enamikes taara kokkuostukohtades.
Tartu Linnavalitsuse tellimusel paigaldatud vanapaberi, klaasi ja vanade patareide ning akude ja õlide kogumise konteinerid on kasutamiseks ainult elanikele. Ettevõtted ja organisatsioonid peavad korraldama kõikide jäätmete üleandmise jäätmekäitlusettevõtetele omal kulul.


Keskkonnajaam
(teenindavad  Cleanaway as, AS Epler&Lorenz)

Keskkonnajaamas võetakse elanikelt vastu vanapaberit, paber- ja kartong-  ja klaaspakendi jäätmeid, metalli, vana mööblit ja kodumasinaid ning ohtlikke jäätmeid. Keskkonnajaamast võivad elanikud soovi korral mööbliesemeid ka endale kasutamiseks viia.

Aadress: Tähe 108
Avatud: E-R 12-18 ; L 10-16
Telefon: 7477 911


Turu tänava pinnasetäitekoht

alates 01.07.2006 on haldajaks wesico project oü.
Vastu võetakse: betooni, telliseid, plaadid ja keraamikatooteid, pinnast ja kive, süvenduspinnast ning betoonijäätmeid ja betoonisetet.
Ühe m3 ehitusjäätmete üleandmine maksab 01.07.2006 - 30.06.2007 6 krooni, 01.07.2007 - 30.06.2008 18 krooni ja 01.07.2008 - 30.06.2009 21 krooni.  Info tel. 528 0801.


Aardlapalu prügila

Prügila on avatud kõikidel nädalapäevadel kl. 7:00-23:00. Aardlapalu prügila on tavajäätmete prügila ning seal ei võeta vastu ohtlikke jäätmeid, vedelikjäätmeid, plahvatusohtlikke või nakkusohtlikke jäätmeid ning auto rehve. Prügilat haldab  Cleanaway  as. Info telefonidel 7352 001, 7424 225.


Pakendikonteinerite asukohad  Tartus 2005. aastal

MTÜ Eesti Pakendiringlus
(KONTEINEREID hooldab AS Cleanaway Tartu)

     
Sõbra pood
Selver (Tirsi) Turu 37 a
Selver (Tirsi) kalda tee 43
Selver (Tirsi) Ringtee 76/78
Aardla 124 (Räni kauplus)
Akadeemia 1(alajaama kõrval)
Alasi 31(maja otsas)
Aleksandri 14 (maja taga)
Anne 40 (taarapunkti juures)
Anne 57 (T-Marketi parkla)
Anne 83 (maja vastas parklas)
Ihaste (Hipodroomi Rannakajaka nurk)
Jalaka (karte kaupluse parkla)
Kalda tee 22
Kalda tee (ülejõe kohviku juures)
Kaunase pst. 4 a (maja esine parkla)
Kopli-Kraavi ristmik
Lootuse tn. parkla
Muru-Kruusamäe nurk
Mäe 39 a (Mäe-Peetri parkla )
Mõisavahe 37 (maja otsas)
Mõisavahe 6(maja ees parklas)
Nõva 4 (maja ees sõidutee eraldusribal)
Pepleri 1(parkla)
Pirni 2 (aiandi juures)
Puiestee Nõlva kauplus
Purde 37/39 (maja  juures)
Pärna / Uus 46 nurk (taarapunkt)
Põhja pst.67 (maja otsa juures Hiinalinna keskväljak)
Raatuse –Pikk nurk
Ravila 53 (Muuli kaupluse parkla)
Riia 26 (Kauburi kaubamaja)
Riia 79 (Ümera kaupluse vastas parklas
Ropka 12 (maja otsas , Rahu tn majad
Sõpruse pst 19 (maja ees)
Taara pst 22 (Taara  kauplus)
Taara pst. – Näituse nurk   (parkla)
Tamme pst 8 ees
Tehase – Teguri  parkla
Tiigi kaupluse ees
Tuglase 7 (maja otsas)
Ujula 1( Konsumi kaupluse ees , parkla)
Uus – Ihaste (A.Starkopfi tn – Pallase pst ristmik)

EESTI TAASKASUTUSORGANISATSIOON

Tartu Maksimarket Ringtee 75
Rimi Rebase 10
Zeppelin/Säästumarket Turu 14
Säästumarket Tuglase19
Säästumarket Anne 46
Säästumarket Võru 170
Eedeni Konsum, Kalda 1c
Karete Konsum, Jalaka 34
Kivilinna Konsum, Jaama 173
Ilves-Ekstra Kastani 42
Statoil Võru mnt 250
Aardla/Statoil
Anne/ Statoil
Kemira Ravila 75
Meltsiveski Konsum, Ujula 2
Muuli A ja O, Ravila 43,
Veeriku Konsum, Viljandi mnt.13,
Maris Gilden AS  Vasara 50b

TAARA KOKKUOSTUKOHAD TARTU LINNAS                  
seisuga 15.02.2006.a 
         

 

NB !  Kaubanduse valdkonnas tegutsevad ettevõtjad on kantud majandustegevuse registrisse ja andmed ettevõtja kohta on avalikud. Vajadusel saab majandusministeeriumi veebilehelt: www.mkm.ee/mtr leida ettevõtja kohta andmeid k.a. ettevõtte kauplemisaega !

Koostas: Meeri Tensing
kaubanduse peaspetsialist  736 1194, 526 3295
Vanaõlide ja akude konteinerid
(hooldab AS Epler & Lorenz)


Eesti Statoil AS Turu tankla Turu 6
Eesti Statoil AS Aardla tankla Võru 81
Eesti Statoil AS Kalda tee tankla Kalda tee 1
Eesti Statoil AS Lõunakeskuse tankla Ringtee 71
Olerex AS Räni tankla Aardla 107
Lukoil AS Vahi tankla Vahi 5
Hydro Texaco Eesti AS Anne tankla Anne 46
Hydro Texaco Eesti AS Era tankla Era 2a
Favora Tanklad OÜ, Vostok Oil Ringtee tankla Ringtee 28
Favora Tanklad OÜ Tarbusi tankla Ringtee 21
Alvistra AS Kivilinna tankla Jaama 173
Alvistra AS Annelinna Keskus Kalda tee 37a
Tartu EPT Vitamiini tankla Vitamiini 4Vanade patareide kogumiskastid
(hooldab AS Epler & Lorenz)

EPMÜ Keskkonnainstituut Akadeemia 4  sekretäri ruumis
Tartumaa Keskkonnateenistus Aleksandri 14  koridoris laual
Arwest AS Aleksandri 6 tellimuse vastuvõtu letis
Cleanaway Tartu AS Soola 8 kontoris
Rain AS kauplus Ihastes Kasesalu 6  välisukse juures
Kauplus Kivilinna Jaama 173 fotopoes
TÜ Keemiahoone Jakobi 2  valvelauas
Annelinna Keskus Kalda tee 37a telefonipoes
Kesklinna Kaubahall Kuuni 7 Ülikooli tänavale väljapääsu juures seinal
Raadi kauplus Kruusamäe 14 kassa juures
Eeden kauplus Foto Phoint Kalda 1c kassa kõrval
Raatuse Kaubamaja, Comarket Raatuse20 toiduosakonnas
Tartu LV Linnamajanduse osak. Raekoja plats 3  koridoris aknalaual
Muuli kauplus Ravila 45 kassa juures
Tartu Kaubamaja Riia 1 kaupluses Meediapoint
Tartu Kaubamaja Riia 1 kaupluses Foto Point
Tartu Kaubamaja Riia 1 plaadipoes
Kauburi Kaubamaja Riia 26 kpl. Juku ukse juures
Kauplus Akord Tähe 91a müügileti kõrval
Meltsiveski kpl. Ujula 2 Foto Point, kassa kõrval
Vitamiini Aed ja Kodu Vitamiini 4 kassa juures letil
Zeppelini keskus Turu 14  kpl. Tuhat 1 Kodumasinat
Lõunakeskus +- Elektroonika Ringtee 75  kassa juures letil
Lõunakeskus Ringtee 75  kpl. Foto Point
Kpl.Expert Finesco Teguri 37 ukse kõrva
Sõbra Keskus Võru 55f toidupoes kassa kõrval

   


Tartu suuremad jäätmekäitlusettevõtted

Ettevõte Kontaktandmed Tegevusala
 Cleanaway AS
Betooni 4
7424 225
Tavajäätmete ning fekaalide vedu, konteinerite rentimine, vanapaberi ja klaasi kogumine.
Ragn-Sells AS Sepa 26
7301 774
7701 770
Tavajäätmete ning fekaalide vedu, konteinerite rentimine, vanapaberi japakendijäätmete kogumine ja vedu, ohtlike jäätmete kogumine ja vedu
OÜ Tormolen Vahi 36
051 86 270
Aia- ja haljastusjäätmete vedu
OÜ Fasetra Tartu vald Maramaa
050 72 016
Aia- ja haljastusjäätmete vedu. Lehtede ja okste komposteerimine.
AS Kaivo Sarapuu 13
7482 357
050 13 477
Tavajäätmete vedu
AS Epler&Lorenz Ravila 75
7421 398
Ohtlike jäätmete käitlemine, konteinerite rentimine, reostuse likvideerimine, auto rehvide vastuvõtt.
AS Tartu Veevärk Tähe 118
7306 235
Avariitelefon 24 h -
7362 600
Fekaalide vastuvõtmine, heitvee puhastamine.
AS TREF Teguri 55
7371 700

Cleanaway Sekto AS
Tähe 108
7362 535
Vanapaberi, papi ja kile kokkuost
AS EMEX Teguri 53
7367 772
Vanametalli kokkuost


AS Lipland
Oa 13
730 3800 

Plastijäätmete
vastuvõtt
OÜ UTILEEK Lõuna
GSM 521 6995 fax 742 0021; utileek@hot.ee, www.utileek.ee
Vastu võtame: Puidujäätmed, akna-ja autoklaas, vanarehvid, betoonijäätmed, plast-ja metallpakend. Konteinerite rent ja transport. Kola Express.jäätmekäitlus tartus
Ettevõte 2002 2003 2004
  t % t % t %
Cleanaway Tartu AS 23046
42,9 27406 47.0 28758
44,7
AS RAGN-SELLS 20 457 38,1 19929 34,2 19802
30,8
Ettevõtted ise 9413 17,5 9634 16,5 14369
22,3
Eraisikud ise 782 1,5 1343 2,3 1394
2,2
Kokku 53698 100,0
58312 100,0 64323
100,0
  2003 2004
  Kogumis-
kohti
Kogus kg Kogumis-
kohti
Kogus kg
Klaasikonteinerid 30 103000 35
130000
Vanapaberikonteinerid 30 110000 35 201050
Vanaõlide- ja akude konteinerid 9 53115
14
35783
Patareikastid 25 480 27 541

  2002
  Kogumis-
kohti
Kogus kg
Klaasikonteinerid 30 101000
Vanapaberikonteinerid 30 114600
Vanaõlide- ja akude konteinerid 9 41526
Patareikastid 25 439

Ohtlikke jäätmeid said elanikud üle anda:
 1. keskkonnajaamas (Tähe 108);
 2. üheksas bensiinijaamas;
 3. patareide kogumiskastidesse (25 tk);
 4. ohtlike jäätmete kogumisreidide käigus;
 5. ohtlike jäätmete käitlusfirmas AS Epler & Lorenz (Ravila 75).

Viie aasta jooksul on inimeste teadlikkus kasvanud: on suurenenud kogumispunktidesse toodud taaskasutatavate jäätmete kogused, kasvanud on ka eramajapidajate poolt jäätmete äraveoks veoettevõtjatega sõlmitud lepingute arv.
Jäätmeliik 2001 2002 2003
  kg % kg % kg %
Akud 80 877 79,1 73 298 85,4 73 341
72,7
Õlijäätmed 3 661 3,6 1 912 2,2 7588
7,5
Värvijäätmed 10 447 10,2 6 004 7,0 9251
9,2
Õlifiltrid ja
saastunud pakend
4 133 4,0 3 457 4,0 7221 7,2
Päevavalgus-
lambid ja elavhõbe
582
0,6 242 0,3 609
0,6
Vanad patareid 687 0,7 446 0,5 822 0,8
Ravimijäätmed 1 097
1,1 252 0,3 583 0,6
Olmekeemia 727 0,7 263 0,3 1 419
1,4
Kokku 102211 100,0 85874 100,0 100834 100


2001.-2003. aastal Tartu linnast kogutud jäätmete kogused liigiti (t)
Jäätmeliik 2001 2002 2003
segaolmejäätmed ettevõtetelt
27 120
34 906
35 457
segaolmejäätmed kodumajapidamistelt

14 941
16 171
18 842
Ohtlikud jäätmed ettevõtetelt
233
225
292
Saastunud pinnas ja mahutite setted
1 068 2 644
1 918
 Ohtlikud jäätmed eraisikutelt
102 86 101
Taaskasutatud ehitusjäätmed
49 578
68 294
83 259
Taaskasutatud puidujäätmed


12 912
taaskasutatud toiduainetetööstuse jäätmed


4 961
Biolagunevad haljastusjäätmes
2 334
4 203
4 038
olmereovee puhastussetted
10 058
7 337
12 082
paber ja papp
2 360
3 293
3 281
klaas 550 702
558
plastid 71
71
 227
etallpurgid
17
10
11
Kokku 108432
137942
177939
Tartu jäätmekava
Jäätmekäitlusest Tartus
Jäätmeid koguvad ettevõtted
Pakendikonteinerid
Taara kokkuostukohad
Vanaõlide ja akude konteinerid
Patareide kogumiskastid
Suuremad jäätmekäitlus-
ettevõtted
Statistika